Sử dụng sản phẩm

Vietimpression
Th 2 19/06/2023 1 phút đọc
Nội dung bài viết
Không được giăt ở nhiệt độ quá 40oc
Không được dùng hóa chất tẩy
Không được ủi
Không được làm sạch sản phẩm bằng hóa chất
Không được tẩy
Nội dung bài viết